پناه می‌بَرَم از روزگارِ سِفله به یار
به غم فرو شده ام، دستِ من بگیر و، برآر.

#عاطفه_طیه

 

از تلگرامِ شاعر: https://t.me/atefeh_tayyeh/1410

#تک_بیتی